Als ervaren manager weet Nico Zornig een omgeving te creëren die blijvend in staat is om nieuwe innovaties te adopteren en die leidt tot blijvende verbeterde prestaties bij publieke partijen, private partijen of publiek-private samenwerkingen.

Nico heeft meer dan 20 jaar ervaring met commerciele, operationele en culturele veranderingsprocessen binnen met name de branches Mobiliteit (Traffic & Transport) en Logistiek. Data gedreven en ICT zijn aspecten die hier altijd een rol spelen. Hij wordt gemotiveerd wanneer hij als een verbindende leider de focus kan geven op het daadwerkelijk implementeren van een strategische visie op de werkvloer. Hij is geïnteresseerd in wat mensen echt bezig houdt en waarom ze doen wat ze doen of juist moeten doen!

Nico is een people – en procesmanager met een sterke klant en resultaatgerichte houding en een coachend leiderschap. Hij weet dat mensen de onmisbare schakel zijn bij elke verandering en binnen een goede organisatie.

Nico is het sterkste wanneer complexe transities moeten plaatsvinden, gerelateerd aan innovaties.  Nico zoekt de creativiteit op om doelgericht een situatie te creëren waar Nico uiteindelijk overbodig is geworden.

Op de onderwerpen automatisch en coöperatief rijden, auto-emissies & luchtkwaliteit, transportlogistiek, verkeersmanagement en ook de Hyperloop heeft Nico rollen vervuld in het naar de markt brengen van diensten, consultancy en operationele lijnmanagent.

Rondom Smart Cities heeft Nico de laatste jaren al deze kennis en kunde bij elkaar gebracht met als uitdaging om de bestuurders van steden op een adaptieve en feitelijk gestuurde manier integraal aan de complexe opgaven van een stad te laten werken.